• Transport kontenerów i obiektów modułowych
    Transport kontenerów i obiektów modułowych
  • Specjalistyczny transport z HDS
    Specjalistyczny transport z HDS
  • Transport samochodami skrzyniowymi i platformami do 24 ton
    Transport samochodami skrzyniowymi i platformami do 24 ton

Kto może kierować pojazdem z HDS?

Kto może kierować pojazdem z HDS?

Transport HDS wymaga przewożenia ładunków ciężkich i o nietypowych gabarytach, dlatego do jego wykonywania potrzebne są specjalne uprawnienia. Czy posiadanie prawa jazdy kat. C wystarczy, by kierować pojazdem z HDS?

  • odbyć specjalistyczny kurs oraz

  • zdać egzamin teoretyczny i praktyczny organizowany przez UDT.

Uprawnienia operatora HDS przyznawane są bezterminowo. W kursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe oraz uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy operatora HDS. Konieczne jest także posiadanie prawa jazdy kategorii C. Oznacza to, że tylko kierowca pojazdów ciężarowych może zdobyć uprawnienia do obsługi HDS-u.

Co w sytuacji, gdy kierowca nie obsługuje HDS-a, a jedynie prowadzi pojazd?

Chociaż przepisy nie nakazują wprost posiadania specjalnych uprawnień w przypadku samego tylko kierowania samochodem z żurawiem, to uznaje się, że każda osoba prowadząca pojazd z HDS-em, powinna posiadać zarówno prawo jazdy kat. C, jak również uprawnienia UDT do obsługi żurawia. Po pierwsze, pojazd z zamontowanym żurawiem należy traktować jako jedno urządzenie. Po drugie, jest to kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uprawnienie daje możliwość szybkiego zareagowania na ewentualne problemy. W razie awarii, wypadku lub innego zdarzenia, kierowca bez zaświadczenia UDT w zakresie HDS nie może wykonać żadnych czynności związanych z odłączeniem czy zabezpieczeniem urządzenia.