• Transport kontenerów i obiektów modułowych
    Transport kontenerów i obiektów modułowych
  • Specjalistyczny transport z HDS
    Specjalistyczny transport z HDS
  • Transport samochodami skrzyniowymi i platformami do 24 ton
    Transport samochodami skrzyniowymi i platformami do 24 ton

Co z transportem po brexit?

Co z transportem po brexit?

Brexit już 12 kwietnia. Jak wyjście Wielkiej Brytanii z UE wpłynie na działalność polskich firm transportowych? Czy konieczne będzie posiadanie dodatkowych dokumentów lub zezwoleń? Co z kontrolami granicznymi? Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii odpowiada.

Przede wszystkim, brexit może przyjąć 1 z 2 wariantów: uporządkowanego (wyjście z UE na podstawie wynegocjowanej umowy) albo bezumownego (tzw. „twardy” brexit, czyli wyjście bez umowy). W zależności od przyjętego wariantu, konsekwencje dla polskich firm transportowych będą inne.

Wariant nr 1 – transport na dotychczasowych zasadach w okresie przejściowym

Gdy UK wystąpi z UE na podstawie umowy wyjścia, świadczenie usług transportowych w relacji UE-UK w tzw. okresie przejściowym będzie przebiegać według obecnych zasad, a po jego po zakończeniu – w zależności od przyszłych relacji między UK a UE (warunki te nie są jeszcze ustalone). Jeśli chodzi o kontrole graniczne, w okresie przejściowym nadal zagwarantowane będą dotychczasowe rozwiązania prawne w zakresie obrotu wewnętrznego i swobodnego przepływu osób. Po zakończeniu okresu przejściowego zastosowanie będzie miała nowa umowa, regulująca m.in. zasady wymiany handlowej.

Wariant nr 2 – procedury celne jak dla państw trzecich

Jeżeli UK wystąpi z UE bez porozumienia i nie zostaną wdrożone inne rozwiązania prawne, transport odbywać się będzie na podstawie systemu zezwoleń Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu. Projekt rozporządzenia w sprawie połączeń transportowych przedstawiła końcem ubiegłego roku Komisja Europejska. Ma on na celu zagwarantowanie podstawowej łączności pomiędzy UK a krajami UE. Zgodnie z projektem, UK ma zapewnić unijnym przewoźnikom drogowym równoważne prawa – na zasadzie wzajemności. Rozwiązanie miałoby mieć charakter tymczasowy (9 miesięcy). Wykonując przewozy drogowe na terytorium UK, polska firma transportowa posługiwałaby się specjalną licencją wspólnotową, wydaną na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. Warto dodać, że rząd UK nie przedstawił dotąd swojego stanowiska w tej sprawie. Negatywną konsekwencją „twardego” brexitu będzie powrót kontroli granicznych, w tym celnych i osobowych. Towary przewożone i wywożone przez granicę podlegać będą odprawie celnej – zgodnie z procedurami przeznaczonymi dla państw trzecich.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/transport-i-kontrole-graniczne-po-brexit